HOTEL JAYAPURA

Detail Hotel

 • Nama : HOTEL JAYAPURA
 • Bintang : -
 • kabupaten : KOTA JAYAPURA
 • Alamat : Jl. Olahraga No. 4, Jayapura
 • Telp : (0967) 0967-533216
 • Jarak dari Airport : 42 km
 • Jumlah Kamar : 20
 • Tarif Min : Rp. 50.000,
 • Tarif Max : Rp. 100.000,

Info Lainnya

 • Objek Wisata : 0
 • Hotel : 41
 • Restaurant : 18
 • Travel : 29
 • Wisata Lainnya : 49

News

Link Terkait