HOTEL SURYA JAYA

Detail Hotel

 • Nama : HOTEL SURYA JAYA
 • Bintang : -
 • kabupaten : JAYAPURA
 • Alamat : Jl. Yahim No. 48, Sentani – Jayapura
 • Telp : (0967)
 • Jarak dari Airport : 3 km
 • Jumlah Kamar : 15
 • Tarif Min : Rp. 100.000,
 • Tarif Max : Rp. 110.000,

Info Lainnya

 • Objek Wisata : 2
 • Hotel : 16
 • Restaurant : 60
 • Travel : 12
 • Wisata Lainnya : 3

News

Link Terkait